Maak het verschil

Maak deel uit van de verandering.

We starten binnenkort met fondsenwerving. Alle binnenkomende fondsen gaan naar de aanschaf van yoga materialen, het verbeteren van de ruimte waar de lessen plaatsvinden, het (verder) ontwikkelen van onze programma’s en het bereiken van de samenleving en onze doelgroep.

Minder dan 10% van jullie donaties zal naar verdere fondsenwerving gaan. We zijn zeer dankbaar voor jullie interesse om deel uit te maken van onze organisatie.

ANBI

Stichtingen Con Pazion heeft een ANBI-beschikking. Een ANBI is een instelling die zich inzet voor het algemeen nut. Hierdoor mogen giften aan Con Pazion bij de opgave van de belastingen worden meegenomen bij de aftrekbare posten.

Eenmalige gift

Je kunt ons financieel steunen met een eenmalige gift door een bedrag naar eigen keuze over te maken naar bankrekening (IBAN) NL36INGB0008256497 t.n.v. Stichting Con Pazion. Van de donatie komt dan 100% terecht bij de stichting.
Als je het gemakkelijker vindt een gift online over te maken, kan dat via het klikken op DONATE knop hierboven.

Periodieke donaties

Je kunt Stichting Con Pazion ook steunen door maandelijks of periodiek een gift over te laten schrijven. Dit kun je via de Donate knop doen of online via je eigen bank.

 
 
I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the waters to create many ripples.
— Mother Teresa