Over ons:

 

Missie/visie

Onze missie is om een belangrijke en duurzame verandering bij onze leerlingen in hun gedrag en levensstijl te creëren door ze praktische vaardigheden aan te bieden op het gebied van de holistische evenwichtige levenshouding, met een focus op eigen bewustzijn, gezondheid en milieu.  

Wij helpen hen om succesvol en betekenisvol te zijn voor zichzelf, een ander en de wereld. Wij helpen dingen zelf te ontdekken, bewust te worden en kansen te zien. We begeleiden hen daarbij en rusten hen daar zo goed mogelijk toe uit om hun doelen te bereiken. Wij laten de kinderen zelf ontdekken en bepalen wat waardevol en belangrijk voor hen is, voor anderen en voor de wereld waarin zij opgroeien. We gaan hierbij vanuit dat iedereen iets wil en kan betekenen voor anderen. Hiermee creëren we een omgeving die ervoor zorgt dat kinderen kunnen floreren en het beste uit zichzelf en anderen naar boven kunnen halen waardoor de kinderen met een gedegen uitrusting de toekomst tegemoet gaan en betekenisvol kunnen zijn voor de samenleving.  

Stichting Con Pazion heeft een visie van een wereld waar individuen worden geïnspireerd om contact te maken met zichzelf, elkaar en hun omgeving.

 

Doelstelling

Wij streven ernaar om een nieuwe generatie kinderen te begeleiden richting meer bewustzijn en een groter zelfvertrouwen. Daarmee willen we ze in staat stellen tot het nemen va verantwoordelijkheid en tot het innemen van een volwaardige plaats in de samenleving.  

 

Strategie

De stichting streeft haar doel na door aanvullend onderwijs aan te bieden aan kansarme kinderen in Peru. De exacte locatie is nog niet bekend. Op dit moment wordt er gekeken naar de mogelijkheden in de omgeving van Lima of Arequipa. We richten ons op kinderen die kwetsbaar zijn in hun positie en daarnaast ook op mentaal en fysiek vlak. Voor deze kinderen is het niet vanzelfsprekend om een kans te krijgen in de maatschappij. Wij willen deze kinderen zo goed mogelijk uitrusten zodat ze deze kans optimaal kunnen benutten. Wij hebben voor ogen dat deze kinderen deze levenshouding zullen overdragen aan anderen waardoor er een olievlek effect ontstaat.

Wij willen ons doel bereiken door ons onderwijsprogramma te integreren in het reguliere onderwijssysteem. Het aanvullend onderwijsprogramma heeft holistische kenmerken met een focus op het overdragen van waarden, natuur- en milieueducatie, gezondheid en life skills. We onderwijzen praktische vaardigheden door het aanbieden van yoga, meditatie, biologisch tuinieren en milieueducatie. Wij willen hiermee een duurzame verandering bij onze leerlingen in hun levensstijl creëren zodat de kinderen kunnen floreren en het beste uit zichzelf en bij anderen naar boven kunnen halen. Hierdoor kunnen ze met een gedegen uitrusting de toekomst tegemoet gaan en betekenisvol zijn voor de samenleving.  

Holistisch onderwijs is in Peru uniek. De meeste scholen hebben een katholieke levensovertuiging. Wij willen met het holisme eenheid uitdragen. Een eenheid waarin alles met elkaar verbonden is. We leren de kinderen dat ze onderdeel zijn van het geheel, van de wereld, van de school, van het gezin en van de natuur. Wij leren de kinderen de ander te beschouwen als de ‘andere ik’.

 

Contactgegevens:

Organisatie

Stichting Con Pazion is ingeschreven onder nummer KvK nummer: 70378185 , De stichting is gevestigd aan Liemersallee 44, 6931 TN Westervoort.

Het fiscaal nummer (RSIN nummer) van de Stichting is: 858301404
Het banknummer van de Stichting is IBAN: NL36INGB0008256497
Inschrijvingsnummer Kvk: 70378185

Contacten met de stichting verlopen via: info@conpazion.org of via Liemersallee 44, 6931 TN Westervoort

Con Pazion is een stichting zonder winstoogmerk.

 

Bestuur

Voorzitter:              Mevr. Biddy Messchaert

Penningmeester:    Dhr. Vincent Gerichhausen

Secretaris:              Mevr. Marijke Breugem

 

Directeur/ oprichter:    Mevr. Leonie van Iersel

 

Beloningsbeleid

Alle taken worden vooralsnog verricht op basis van een onkostenvergoeding met vacatiegelden. De stichting heeft op dit moment nog geen werknemers in dienst maar wellicht dat dat in de toekomst zal veranderen. Dit is afhankelijk van het succes van het project en van het beschikbare budget.

 

Behaalde resultaten:

Op dit moment is Stichting Con Pazion nog in de oprichtingsfase. De stichting is ontstaan nadat de oprichtster vrijwilligerswerk deed in de sloppenwijken van Manchay, een buitenwijk van Lima in Peru. Zij gaf wekelijks yogalessen op een basisschool en merkte hoeveel plezier deze kinderen erin hadden. Ze zag het effect dat yoga op de kinderen had. Niet alleen voor het kind als individu maar ook voor de groep als geheel. Ook docenten waren enthousiast en moedigden deze activiteiten aan.

 

Huidige activiteiten

De oprichtster gaat een aantal keer per week naar de sloppenwijken van Lima voor vrijwilligerswerk. Ze bezoekt er twee basisscholen en een onderwijsondersteuningsprogramma. Bij het onderwijsondersteuningsprogramma komen arme kinderen uit de wijk samen om extra hulp te krijgen bij schoolse activiteiten, er worden liedjes aangeleerd en de kinderen leren samen te werken en te spelen. Deze activiteiten zijn bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 3 t/13 jaar.

Op basisschool San Pablo in Manchay is de oprichtster al ongeveer een jaar actief. In eerste instantie om lessen Engels te verzorgen en later ook als yoga-docent. Haar ervaring op deze school heeft haar aangemoedigd om de Stichting Con Pazion op te richten en haar droom werkelijkheid te maken. Yoga verbindt en dat is ook wat ze op basisschool San Pablo zag. De kinderen hebben plezier, genieten en werken samen. Daarnaast kunnen ze hun zorgen voor even vergeten.

Later zijn daar de activiteiten op basisschool Los Jardines, in een ander gedeelte van Manchay bijgekomen. Ook hier geeft ze yoga-lessen aan jongere kinderen. Het team van docenten is erg enthousiast over de yogalessen. Ze zijn betrokken en ondersteunen de activiteiten volledig. De kinderen op deze school hebben de leeftijd van 3 tot en met 6 jaar.

Inmiddels hebben 40 kinderen met behulp van donaties hoodies en shirts ontvangen en hebben de allerarmste kinderen via het yoganetwerk nieuwe schoenen kregen. Sportmerk Adidas heeft vanuit haar Womens Creator Network, Stichting Con Pazion een vliegende start gegeven door een aanzienlijk bedrag te doneren. Dit bedrag zal worden besteed aan het verder professionaliseren van Con Pazion (website, inhuren professionals en het genereren van publiciteit) en aan het aanschaffen van de primaire benodigdheden zoals yogamatten, tuingereedschap en het organiseren van de tuinier -en gezondheidslessen. Inmiddels hebben zo’n 100 leerlingen deelgenomen aan onze yogalessen.

Hoofdlijnen beleidsplan

Summary Abril 2019

Jaarverslag 2018

corporate

corporate 1

Corporate 2