Onze missie

 
 

Onze missie is om een belangrijke en duurzame verandering bij onze leerlingen in hun gedrag en levensstijl te creëren door ze praktische vaardigheden aan te bieden op het gebied van de holistische evenwichtige levenshouding, met een focus op eigen bewustzijn, gezondheid en milieu.  

Wij helpen hen om succesvol en betekenisvol te zijn voor zichzelf, een ander en de wereld. Wij helpen dingen zelf te ontdekken, bewust te worden en kansen te zien. We begeleiden hen daarbij en rusten hen daar zo goed mogelijk toe uit om hun doelen te bereiken. Wij laten de kinderen zelf ontdekken en bepalen wat waardevol en belangrijk voor hen is, voor anderen en voor de wereld waarin zij opgroeien. We gaan hierbij vanuit dat iedereen iets wil en kan betekenen voor anderen. Hiermee creëren we een omgeving die ervoor zorgt dat kinderen kunnen floreren en het beste uit zichzelf en anderen naar boven kunnen halen waardoor de kinderen met een gedegen uitrusting de toekomst tegemoet gaan en betekenisvol kunnen zijn voor de samenleving.  

Stichting Con Pazion heeft een visie van een wereld waar individuen worden geïnspireerd om contact te maken met zichzelf, elkaar en hun omgeving.

 
 

De omstandigheden in Manchay

Manchay is een sloppenwijk in Lima, Perú. In Manchay is de situatie op scholen veelal schrijnend. In Manchay leeft ongeveer 50% van de bevolking in extreme armoede. Veel huishoudnes hebben een inkomen lager dan $20 per maand en slechts 10% van de populatie heeft een vast inkomen. De werkeloosheidscijfers zijn hoog wat resulteert in toenemende jeugd delinquentie en formatie van bendes. De kinderen in Manchay zijn achter in hun ontwikkeling. Ze lopen ver achter in essentiële vakken zoals schrijven, lezen en rekenen. De reden hiervoor is dat docenten veelal slecht zijn opgeleid en daardoor missen ze de juiste pedagogische vaardigheden. Dit gecombineerd met het hoge aantal leerlingen per klas, de slechte omstandigheden in de gebouwen en het feit dat de kinderen thuis weinig worden gestimuleerd veroorzaakt grote problemen. In Manchay leven de mensen dag-bij-dag, ze worstelen om te overleven. En er is weinig hoop of überhaupt een lange termijn visie.

where you are, is not who you are. -circumstances
— Nayyirah Waheed