Con Pazion school

Op zit moment zijn wij bezig met de fondsenwerving om de eerste Con Pazion basisschool te financieren. Bij positief resultaat zal Con Pazion haar eerste basisschool in maart 2019 openen! De holistische basisschool voor kansarme kinderen zal gevestigd worden in Manchay, een sloppenwijk van Lima, Peru. Con Pazion heeft een revolutionair en innovatief educatief concept gecreëerd waarmee we de kinderen van binnenuit kunnen ‘empoweren’, zodat ze sociale en civiele mobiliteit kunnen verkrijgen en de cirkel van armoede kunnen doorbreken. Con Pazion creëert kansen op een duurzame verbetering voor de leerlingen in gedrag en levensstijl door yoga, mindfulness en gezondheidslessen en natuur- en milieubewustzijn te integreren in het nationale curriculum. Ons doel is om kinderen die in extreme armoede leven de mogelijkheid te bieden om toegang te krijgen tot een kwalitatief hoogstaand, holistisch basisonderwijs.
De Con Pazion basisschool start in 2019 met twee klassen met in totaal vijftig leerlingen. De school wordt jaarlijks met een klas uitgebreid totdat er een volledige school is ontstaan.

3d Impressie van de te bouwen basisschool

3d Impressie van de te bouwen basisschool

Aanpak

The Con Pazion school helpt de kinderen bewust te worden van hun eigen kracht en de wereld waarin ze leven zodat ze zelfbewust en zelfverzekerd worden van binnenuit. Door hen de kans te geven te ontdekken en te beslissen wat belangrijk en zinvol is voor hen, voor anderen, voor de maatschappij en voor de wereld waarin ze leven, geven we de kinderen de kans om een blijvende verbetering te creëren in hun omstandigheden en hun mogelijkheden. We werken met wat er al is: het kind, zijn hart, zijn kracht, de gezinnen, de gemeenschap, de natuur en de wereld. We geloven dat veel kinderen over de hele wereld baat kunnen hebben bij deze innovatieve aanpak. Lima is nog maar het begin, we dromen ervan om wereldwijd uit te breiden om de beweging voort te zetten.

MURU1.0.png

Holistisch onderwijs

Con Pazion gebruikt het nationaal curriculum waarin we yoga, mindfulness, gezondheid en natuur- en milieubewustzijn hebben geïntegreerd. De holistische aanpak van Con Pazion voedt een gevoel van verwondering en nodigt de leerlingen uit om de wereld te verkennen. Samenwerking is de norm, eerder dan concurrentie. We vinden het belangrijk dat leerlingen elkaar stimuleren en motiveren om zich te ontwikkelen en om samen te groeien. Persoonlijke ontwikkeling is evenzo belangrijk als cognitieve ontwikkeling.

Door de kinderen te voorzien van kwalitatief holistisch basisonderwijs maken we de ze bewust van hun eigen kracht en van de wereld waarin ze leven, zodat ze van binnenuit zelfbewust en weerbaarder worden. Wij helpen de kinderen om zelf te ervaren wat belangrijk is voor henzelf, de maatschappij, en voor de wereld waardoor ze het beste van zichzelf naar boven kunnen halen. Dit heeft op zijn beurt een positief effect op hun leven en op degenen om hen heen.

MURU2.0.png

Pedagogische principes en Waarden

1) RESPECT: We leren de kinderen om zichzelf, anderen, de natuur, dieren en de omgeving te respecteren met liefde, mededogen, waardigheid, dankbaarheid en zorgzaamheid.

2) TOLERANTIE: De kinderen leren zichzelf te waarderen, en zichzelf te vormen met rechten en plichten. Ze leren anderen te respecteren en te waarderen, tolerant zijn ten opzichte van diversiteit, met degenen die anders zijn en niet dezelfde overtuigingen delen bijvoorbeeld in taal, politieke of religieuze gedachten.

3) INTEGRITEIT: We leren het belang van eerlijk en loyaal zijn, zowel in zijn woord als in zijn daden. We leren hen handelen vanuit interne motivatie, vanuit hun hart en te leven met vrede en passie.

4) EENHEID: De leerlingen leren en beheersen humanitaire waarden zoals vrede en compassie. Door onze holistische benadering bevorderen we eenheid, het idee dat alles met elkaar verbonden is. We leren kinderen dat ze deel uitmaken van iets dat groter is dan zijzelf, zoals hun school, hun gemeenschap, hun familie, de natuur, de wereld. We leren ze communicatieve vaardigheden waarmee ze anderen kunnen zien als 'de ander ik'. Ze zullen kennis nemen van sociale verantwoordelijkheden, empathie en tolerantie leren, en we zullen hen leren om sociale invloed te identificeren.

5) VERANTWOORDELIJKHEID: We leren kinderen om na te denken over zichzelf en hun acties, we leren hen verantwoordelijkheid te nemen, dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven, hun kansen, hun gedrag en hun eigen geluk. We stimuleren hun kritische denk- en reflectievaardigheden en maken hen bewust van hun plaats in de samenleving en hun verantwoordelijkheden om de beste versie van zichzelf te worden.

6) VEILIGHEID: Con Pazion creëert een plek waar kinderen zich veilig voelen en kunnen gedijen. Een plek waar kinderen zich thuis voelen, zich veilig en vrij voelen. We creëren een ruimte waarin kinderen kunnen bloeien en groeien. Samenwerking is onze norm, in plaats van concurrentie. De nadruk ligt op elkaar helpen en samen groeien als beloning in plaats van gecategoriseerd en boven elkaar geplaatst te worden.