Yoga and love on the sands of Manchay
LEONIE’S DREAM . Three years ago, the Dutch-born teacher thought out a plan to help create a better world. Today, she is putting it into practice in the outskirts of Lima.

LEONIE’S DREAM. Three years ago, the Dutch-born teacher thought out a plan to help create a better world. Today, she is putting it into practice in the outskirts of Lima.

Leonie van Iersel is a Dutch teacher who came to Peru with a dream: to create the first holistic school in our country, where not only the cognitive aspect would be important, but also the spiritual and moral well-being of the children. Although the building is not yet done, she is already working with the children of Manchay.

The dream started three years ago in Nicaragua. Dutch-born teacher Leonie van Iersel was on a holiday in this beautiful Central American country when the following existentialist questions suddenly came to her: Is there a purpose in human life? If so, what was hers? Leonie spent her holiday pondering these questions. By the time she was back home, the young teacher had already thought out a whole “plan,” but shortly after, she became very ill and spent four months under the effects of morphine. “If I die now, this is all I will ever have done with my life,” she thought.

That same year in April, she arrived in Peru to start working on that same plan she had thought out in Nicaragua. At the heart of this plan was her belief that every single person can do something to help make this a better world. Leonie wanted to do precisely that in this faraway South American country, which she had heard so much about from her mother's Peruvian friend. This is how she arrived in Peru to teach at a Dutch school, but  she soon became aware of the huge gap that existed between the rich and the poor in this country. This reality hit her so hard, that three weeks later she had started volunteering for a religious organization and at a primary school. While she was teaching English to the children of the Manchay hills, they in turn were teaching her the Spanish words for things, food, and colors.

IMG-7207.JPG

One day, one of the children asked her what sport she practiced and she answered that she had always practiced yoga. At once came the question from the children: “Can you teach us how to practice yoga?“

This is how Leonie started giving yoga lessons during school to the children of this area, in the outskirts of the city. After a few days, she started to notice the changes that the children were experiencing after the yoga sessions. They were not only calmer, but they were also getting along better with each other and feeling more confident. In short, they were happier. The plan she had conceived in Nicaragua was starting to come true.

But, that was just the start. Van Iersel wants to build the first holistic school in Peru and she wants to do that in Manchay. In this kind of school, children would not only have the traditional subjects like language or math as they would in any other school, but they would also be taught about health, the environment, nutrition, etc. And there would be yoga, too, of course.

“We want this to be a school that will empower the children, a place where they can feel safe, where they are taught values and learn to help each other; a place where they are given the chance to reach their full potential and find a way out of poverty,” she says.

Making good progress

In the last couple of months, many other teachers (and not just yoga teachers) have joined Leonie’s project, which she has named Con Pazion, “because we want it to bring peace to the children (“paz” in Spanish) and to teach them about passion and empathy” (“compasión” in Spanish).

This year, the volunteers at Con Pazion will help the children of Manchay with their homework, coach them to make their own organic garden so that they can grow their own vegetables and give them empowerment and yoga classes. Leonie hopes that her dream of having their own building for the holistic school will come true next year. The first of many, as she dreamed a while back when she was in Nicaragua.

IMG-7212.jpg

HOLISTIC EDUCATION

This involves an integral and creative view of education, an education for life that goes beyond the cognitive aspect and that, without underestimating this, focuses on the physical, emotional and spiritual aspects as well, in order to form integral human beings.

A holistic education is a humanist pedagogical philosophy that centers around the student and is interested in his/her training and development as a person in connection to himself/herself, to others in his/her society and to the planet.

If you want to join Con Pazion, write to info@conpazion.org.

Rachel RockComment
Yoga en liefde in het zand
LEONIE’S DROOM . Drie jaar geleden, bedacht de van oorsprong Nederlands lerares een plan waarmee ze kan bijdragen aan de creatie van een betere wereld. Vandaag de dag brengt ze dit tot uitvoering in de sloppenwijken van Lima, Peru.

LEONIE’S DROOM. Drie jaar geleden, bedacht de van oorsprong Nederlands lerares een plan waarmee ze kan bijdragen aan de creatie van een betere wereld. Vandaag de dag brengt ze dit tot uitvoering in de sloppenwijken van Lima, Peru.

Leonie van Iersel is een Nederlandse lerares, die naar Peru kwam met een droom: de eerste holistische basisschool in ons land te creëren, waar niet alleen het cognitieve aspect belangrijk is, maar ook het spirituele en het morele welzijn van de kinderen. Ondanks dat het gebouw nog niet gereed is, werkt ze al geruime tijd met de kinderen in Manchay, een sloppenwijk van Lima.

De droom begon drie jaar geleden in Nicaragua. De van oorsprong Nederlandse lerares Leonie van Iersel was op vakantie in het mooie Midden- Amerikaanse land, toen een reeks existentialistische gedachten bij haar opkwamen. Heeft het leven van mensen enig doel? En zo ja, wat was dat van mij? Leonie bracht haar vakantie door nadenkend over deze en andere vragen. Bij thuiskomst had de jonge onderwijsmanager zelfs een "plan voor de toekomst" gemaakt, maar al snel daarna werd erg ziek. Vanwege deze aandoening leefde en werkte zij vier maanden met de ondersteuning van heftige pijnstillers, waarna een operatie volgde. "Als ik nu sterf, zou dit alles zijn waar mijn leven voor bedoeld was," vroeg ze zichzelf af.

Datzelfde jaar, aan het einde van april 2017, kwam ze in Peru aan in haar achterhoofd het idee dat zij hier in de toekomst het plan wilde uitvoeren dat ze in Nicaragua had bedacht. Het uitgangspunt van haar plan was dat ieder mens kan en wil bijdragen aan een betere wereld: Leonie wilde haar werk doen in dit verre Zuid-Amerikaanse land waar ze zoveel over had gehoord als klein meisje van haar moeders Peruaanse vriendin. Ze ging werken op de Nederlandse school. Toen ze in Peru arriveerde, zag ze de enorme sociale kloof tussen arm en rijk. Het raakte haar intens, en ze vast vastbesloten om er iets aan te doen. Drie weken naar haar aankomst in Peru begon ze vrijwilligerswerk te doen bij een kerkelijke organisatie en later ook op basisscholen. Terwijl ze Engelse lesgaf aan de kinderen van de heuvels van Manchay, leerde de kleintjes haar Spaanse woorden voor voedsel, dieren en kleuren.

IMG-7207.JPG

Op een dag vroeg een van de kinderen haar welke sport ze beoefende en ze antwoordde dat ze altijd yoga had beoefend. De kinderen ware enthousiast en vroegen: "Kun je ons leren yoga?" Dit is hoe Leonie tijdens schooltijd yogalessen begon te geven aan de kinderen in de sloppenwijk van de Lima. Al snel begon ze de veranderingen op te merken die de kinderen ervoeren door de yogasessies. Ze waren niet alleen rustiger, maar ze konden het ook beter met elkaar vinden en werden zelfverzekerder. Kortom, ze genoten en waren gelukkiger. Het plan dat ze in Nicaragua had bedacht, begon vaste vormen aan te nemen.

Maar dat was nog maar het begin. Van Iersel wil de eerste holistische school in Peru bouwen en zij wilde dat in Manchay doen. In deze scholen zouden kinderen niet alleen de traditionele vakken zoals taal of wiskunde krijgen als op elke andere school, maar ze zouden ook les krijgen over gezondheid, milieu, voeding, leiderschap enzovoort. En er zou natuurlijk ook yoga zijn.

"We willen dat dit een school is waar de kinderen boven zichzelf uit kunnen stijgen, een plek waar ze zich veilig kunnen voelen, waar ze hun identiteit kunnen ontdekken, waar ze waarden worden bijgebracht en leren om elkaar te helpen; een plek waar ze de kans krijgen om hun volledige potentieel te bereiken en daarmee de cirkel van de armoede kunnen doorbreken," zegt ze.

De voortgang van het pilotproject

In het afgelopen paar maanden hebben veel andere onderwijzers (en dus niet alleen yogaleraren) zich aangesloten bij Leonie’s project. Het project heeft ze Con Pazion genoemd, "omdat we willen dat het de kinderen vrede brengt” (paz in het Spaans). De naam is een samen voegsel Vrede (paz), Passie (pazíon) en Compassie (compasión in het Spaans).

Dit jaar zullen de vrijwilligers van Con Pazion de kinderen van Manchay helpen met hun huiswerk, een eigen biologische tuin aanleggen, zodat ze hun eigen groenten kunnen verbouwen en ze krijgen empowerment-, life skills- en yogalessen. Leonie hoopt dat haar droom van het hebben van een eigen holistische basisschool volgend jaar uitkomt. Het zal de eerste worden en hopelijk zullen er veel meer scholen in de toekomst volgen zoals ze droomde toen ze in Nicaragua was.

IMG-7212.jpg

HOLISTISCH ONDERWIJS

Holistisch onderwijs omhelst een integrale en creatieve visie op onderwijs, onderwijs voor het leven en dat verder gaat dan het cognitieve aspect en dat, zonder dit te onderschatten, zich ook op de fysieke, emotionele en spirituele aspecten richt om unieke, bewuste en kritische mensen te vormen.

Holistisch onderwijs is een humanistische pedagogische filosofie die de leerling centraal stelt en zich focust op het individuele leerproces en ontwikkeling als persoon in verbinding met zichzelf, met anderen in zijn/haar in de samenleving en met de aarde.

Als je Con Pazión wil ondersteunen, schrijf dan naar info@conpazion.org

Rachel RockComment
con pazion Kickstarter en Español

Primera Escuela Primaria Holistíca Con Pazion

Con Pazion ofrece a los niños en pobreza extrema, educación de calidad. Un ambiente de yoga, conciencia plena, salud y conciencia ambiental.

Esta es una traducción de nuestra campaña de recaudación de fondos en Kickstarter. Para donar, por favor vaya al post original o haga clic aquí

 
 

Video: el cambio empieza aquí

Es totalmente diferente aquí. Me sorprendió bastante al principio. La pobreza, la desnutrición, los problemas de salud, los problemas de salud mental. Ofrecemos clases de yoga en el patio de juegos polvoriento. Nuestro objetivo es comenzar nuestra propia escuela primaria el próximo año. No sólo en Perú sino también en todo el mundo, integrando yoga en el plan de estudios escolar, y atención plena. Pueden llegar a ser seres humanos más felices y sanos. Deseamos que todos puedan ser libres y felices.

 La Escuela Primaria Con Pazion

Con Pazion está abriendo su primera Escuela Primaria Holística para niños menos privilegiados en los barrios pobres de Lima, Perú. Hemos creado un concepto educativo revolucionario mediante el cual empoderamos a los niños desde adentro para que puedan obtener movilidad social y civil, y puedan romper el ciclo de la pobreza. Con Pazion crea una mejora sostenible para los estudiantes en el comportamiento y el estilo de vida mediante la integración de yoga, atención plena, y la salud y la conciencia ambiental en el plan de estudios básico. Nuestro objetivo es brindar la oportunidad de acceder a una educación de calidad, personal y holística para los niños que viven en extrema pobreza.

 
Untitled design (12).png
 

La Escuela Con Pazion apoya a los niños para que tomen conciencia de su propia fuerza y del mundo en el que viven, para que así se vuelvan autoconscientes y seguros de sí mismos. Al darles la oportunidad de descubrir y decidir lo que es importante y significativo para ellos, para los demás, para la sociedad y para el mundo en el que viven, podremos crear un cambio duradero. Trabajamos con lo que ya existe: el corazón de un niño, su fuerza, las familias, la comunidad, la naturaleza y el mundo. Creemos que muchos niños en todo el mundo pueden beneficiarse de este enfoque innovador. Lima es solo el comienzo, soñamos con expandirnos globalmente para continuar el movimiento.  

Untitled design (16).png

Apoyo

Contribuir sin recompensa: 10 € o menos (Cerca de US $ 11) 

Contribuir €10 o más.  (Cerca de US $ 11) Gracias
Te enviaremos un correo electrónico de agradecimiento personal y le enviaremos actualizaciones exclusivas sobre el proyecto. 

Contribuir €50 o más.  (Cerca de US $57)  Amigos de Con Pazion
Incluiremos su nombre en una lista en línea de nuestros generosos donantes y te enviaremos una nota de agradecimiento personal. 

Contribuir €100 o más.  (Cerca de US $ 113) Redes sociales
Te mencionaremos en nuestras páginas de redes sociales como agradecimiento por su donación. 

Contribuir € 500 o más. (Cerca de US $ 567) Comparte tus pensamientos
Tendrás la oportunidad de unirte a una reunión de planificación a través de Skype para tener una visión de cómo funciona la operación y para que podamos agradecerte personalmente.

Contribuir 1.000 € o más.  (Cerca de US $ 1,135) Ladrillo personalizado
Incluiremos un ladrillo en los patios de la Escuela Primaria Con Pazion con tu nombre o el de una persona de tu elección.  

Contribuir € 5,000 o más. (Cerca de US $ 5,673)  Únete a nosotros.
Te invitaremos a unirte a nosotros en la escuela para ver su progreso, interactuar con los estudiantes y aprender más en persona.

Manchay

Manchay es una periferia de Lima, Perú. En Manchay, la situación en la mayoría de las escuelas es conmovedora. En Manchay, aproximadamente el 50% vive en pobreza extrema. Muchas casas tienen un ingreso inferior a $ 20 por mes y solo el 10% de la población tiene un ingreso regular. La tasa de desempleo es alta, lo que resulta en un aumento de la delincuencia juvenil y la formación de pandillas. Los niños de Manchay están atrasados en su desarrollo. Están muy por detrás en temas esenciales, como escritura, lectura y matemáticas. La falta de capacidades de los docentes, su educación, sus habilidades pedagógicas, combinadas con la gran cantidad de niños por aula, las estructuras de construcción y la falta de estímulo por parte de los padres causan problemas graves. En Manchay, las personas viven el día a día, luchando por sobrevivir. No hay visión ni esperanza a largo plazo.

 
 

¿Qué es la educación holística?


El enfoque holístico de Con Pazion gira en torno a la salud, las habilidades para la vida y los valores. Este enfoque nutre un sentido de maravillarse e invita a los estudiantes a explorar el mundo. La cooperación es la norma, en lugar de la competencia y las recompensas de ayudarse mutuamente. Se enfatizar el crecer y tener éxito en lugar de clasificar a los estudiantes. Nos enfocamos en la enseñanza de habilidades prácticas a través del yoga, meditación, jardinería ecológica y educación ambiental. Estas enseñanzas aumentan la confianza de los niños en sí mismos y alimenta su autoestima, lo que les ayuda a manifestar lo mejor de sí mismos. Esto, a su vez, tiene un efecto positivo en sus vidas y en quienes los rodean.  

 
Untitled design (8).jpg
 

La construcción de un edificio sustentable.

Con Pazion construirá un edificio sustentable que se ajuste a nuestra visión y nuestras necesidades. Para eso vamos a crear un edificio de larga duración, en su mayoría hecho de materiales reciclados y naturales. (Vea la galería para tener una impresión de nuestros diseños). Nuestra meta es que el edificio se ajuste al entorno y deje la menor huella posible. Los diseños son una indicación de la construcción escolar final. Necesita algunos ajustes ya que la escuela se construirá en una colina. Nuestra meta es abrir la escuela en Marzo del 2019,  empezando con dos grados y luego crece a medida que los niños progresan. Agregaremos un grado adicional (incluída la Infraestructura) cada año hasta que se complete una escuela con los grados primero hasta el sexto.

 
Copy of Untitled.png
 

Principios y Valores Pedagógicos


1) RESPETO: Enseñamos a los niños a respetarse a sí mismos, así como a los demás, la naturaleza, los animales y el entorno con amor, compasión, dignidad, gratitud y cuidado.

2) TOLERANCIA: Los niños aprenderán a valorarse a sí mismos, a apreciarse a sí mismos y a reconocerse como personas con derechos y deberes, pero también deben respetar a los demás, ser tolerantes con la diversidad, con aquellos que son diferentes y no comparten las mismas creencias, lenguaje, pensamientos políticos o religiosos.


3) INTEGRIDAD: Enseñamos la importancia de ser honestos y leales tanto en su palabra como en sus acciones. Les enseñamos a actuar desde la motivación interna, desde su corazón y, por lo tanto, a vivir con paz y pasión.

 
 

4) UNIDAD: Los estudiantes aprenderán y dominarán valores humanitarios como la paz y la compasión. A través de nuestro enfoque holístico promovemos la unidad, la idea de que todo está conectado. Les enseñamos a los niños que cada uno de ellos es parte de algo más grande que ellos mismos, como su escuela, su comunidad, su familia, la naturaleza, el mundo. Les enseñamos habilidades de comunicación que les permiten ver a los demás como "el otro yo". Aprenderán responsabilidades sociales, empatía y tolerancia, y les enseñaremos a identificar la influencia social.


5) RESPONSABILIDAD: Enseñamos a los niños a reflexionar sobre ellos mismos y sus acciones, les enseñamos a asumir la responsabilidad de que están a cargo de sus propias vidas, sus oportunidades, su comportamiento y su propia felicidad. Motivamos sus habilidades de pensamiento crítico y reflexión y les hacemos conscientes de su lugar en la sociedad y sus responsabilidades para convertirse en las mejores versiones de sí mismos.

 
Untitled design (13).png
 

6) SEGURIDAD: Con Pazion creará un lugar donde los niños se sientan seguros y puedan prosperar. Un lugar donde los niños se sientan en paz, en casa, se sientan seguros y libres. Creamos un espacio en el que los niños pueden florecer y prosperar. La cooperación es nuestra norma, en lugar de la competencia. El énfasis está en ayudarse mutuamente y crecer juntos como la recompensa en lugar de ser categorizados y colocados uno encima del otro.

 
Untitled design (18).png
 

 La Escuela Primaria Con Pazion se utilizará para ayudar a los niños a florecer y crecer desde una edad temprana en todos los aspectos de sus vidas. Tu apoyo para este proyecto de construcción le dará a Con Pazion un hogar para seguir creciendo y alcanzar a más niños con nuestro enfoque único y revolucionario.

 
 

Embajadora de Con Pazion: Adriene Mishler

Riesgos y desafios

Estamos encantados de estar alcanzando nuestra meta y abrir la escuela primaria Con Pazion en Marzo del 2019.

Algunos de nuestros riesgos y desafíos incluyen:

1) Licencia de la escuela: Con Pazion ha completado el proceso de documentación de la escuela a través del Ministerio de Educación y una colaboración conmovedora para establecer un plan de estudios integral con visión. Ahora, estamos anticipando la licencia oficial para hacer de Con Pazion un establecimiento con licencia. 

2) Construir la escuela: Nuestro mayor obstáculo es completar esta parte del proyecto, dado nuestro presupuesto y limitaciones de tiempo. ¡Nuestros esfuerzos de recaudación de fondos ayudarán a crear una escuela estimulante, hermosa y sustentable para nuestros niños! Su compromiso contribuirá con el paisajismo, la construcción de las aulas, las cercas, el patio de recreo y el área de escenario al aire libre para yoga y arte. Nos hemos preparado para los desafíos futuros creando alianzas positivas con el Gobierno, el Ministerio de Educación y organizaciones globales.

 3) Instalaciones escolares: Nuestra misión es brindar a los niños educación de calidad y oportunidades únicas para sumergirse en el juego exploratorio, el yoga, el arte y el aprendizaje. Creando un entorno interno equilibrado que refleje nuestra visión y sea propicio para nuestro plan de estudios se enfrentará a desafíos financieros. ¡Estamos preparados y hemos creado muchas colaboraciones positivas y una gran red mundial! Creemos en encontrar soluciones creativas para todos los contratiempos y nuestra capacidad para ser ingeniosos y prácticos en el presupuesto para las necesidades de nuestro programa.

 4) Talleres para padres y la comunidad: Para crear un mayor impacto, incorporamos a los padres y miembros de la comunidad para organizar talleres para que toda la comunidad pueda beneficiarse de Con Pazion.

 Nuestras actividades de yoga para niños han llenado el corazón de muchos niños en nuestra comunidad con autoconciencia, autocuidado y amor. La visión de criar niños en nuestra comunidad con estas habilidades esenciales para la vida está en el corazón de nuestro programa de aprendizaje socio-emocional. Junto con una educación de calidad, los niños tendrán la oportunidad de alcanzar su máximo potencial y romper el ciclo de la pobreza.

¡Síguenos en Instagram para nuestras actualizaciones! Los enlaces se encuentran en mi perfil

Luisa's story: The impact of volunteering in Manchay
f8d0f878-8a48-4fc9-a638-e1c3332154cc.JPG

Passion

I left my heart in Manchay. At the end of January of this year I found out about Leonie and Con Pazion from a post of Yoga With Adriene whom I follow in the networks. And simply in order to see what happened, I decided to write to her and see if I could help with anything on the weekends, since I was working during the week. That is how we got together and she proposed to accompany her on Sunday to Manchay, a slum on the outskirts of Lima. The chapter that followed in my life will always be one of the most beautiful. I will always be grateful to Leonie van Iersel and Con Pazion for giving me the opportunity to share my passion with these children for a whole summer.

 
Find What Feels Good Kula Power

Find What Feels Good Kula Power

 

the experience

It is definitely very different from teaching yoga in a studio to people who luckily have all the comforts needed to live quietly. Despite the difficulties in their lives, these children taught me that it is way better to spend a Sunday sharing your passion, than lying on the beach looking for a tan and that happiness is definitely not found in material things but in experiences. I would have liked to continue supporting Con Pazion but life called me to go to other directions. 

c977ebae-60ea-473b-abc3-23fb6253c751.JPG
6021ed66-5bd6-4f74-846b-38265ddcae95.JPG

Happiness

However, in the short time I was with the children of Manchay, I could see great changes in each one of them. See them running towards us as soon as we got off the bus, hear them asking us to sing together "Lokah Samastah Sukhino Bhavantu" and even proposing to spend beach days in the river ... THIS IS HAPPINESS !! Your heart grows so much so much ... And how nice it was to feel that affection from the first day! You are a complete stranger to these children, but the moment you decide to dedicate a few hours of your day, the reward simply can not be described with words. Beautiful energy everywhere. If you are interested in knowing more about the organization, you can visit them at https://www.conpazion.org/ or at Con Pazion's Instagram page. I am very happy to see how Con Pazion is growing every day.

Would you also like to volunteer? send an email to: info@conpazion.org

1f055165-2e5a-4d76-b9a2-cf54959a8bcc.JPG
2bab637f-3423-4794-883e-2412fef2193d.JPG
1723464b-2cf0-4f91-b426-0802c7cf28e2.JPG
Con PazionComment